Onderzoek

Medische begeleiding

Ons bedrijf wordt diergeneeskundig begeleid door veearts dr R. G. G. Bronneberg.

Omdat we eieren en kuikens exporteren, moet ons bedrijf “export waardig” zijn.
Dat houdt in dat de VWA 1 keer per jaar een algehele toetsing verricht op medische en bedrijfstechnische niveau.
Op basis van deze “keuring” krijg je een exportwaardigheidsverklaring.
Dan moet ook nog elke maand door een veearts de algehele gezondheid en conditie van de vogels worden getoetst.

Dr R. Bronneberg heeft op ons bedrijf een vruchtbaarheidsonderzoek gedaan, begeleid door de diergeneeskundige faculteit in Utrecht.
Dit hield in dat de vogels gedurende vier jaar zijn geobserveerd en de resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een proefschrift waarop hij is gepromoveerd.

Een van de onderzoeken die hij gedaan heeft is een 48-uursonderzoek, waarbij van de vogels om de drie uur een echo werd genomen en elk uur bloed werd getapt. Door dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de hormoonspiegel zich gedraagt in één 48-uurscyclus.

Hieronder ziet u een foto van een echo van de eierstok waarbij de follikels nog in de zakjes van de eierstok zitten.

Onderzoek | Struisvogelhouderij fam. W. de Kreij