Productie

Productie

Struisvogels op dit bedrijf zijn geselecteerd naar:

1)    Bouw van de vogel; er moet een diepe body in zitten.
2)    Het aantal gelegde eieren per jaar. Dit moet gemiddeld per jaar boven de zeventig eieren zijn. Alleen van deze vogels worden weer nakomelingen gefokt.

Hieronder vindt u een productiecurve van de hoeveelheid gelegde eieren en de uitgekomen kuikens van hen 5 over het jaar 2007.
Niet alle eieren van deze hen zijn ingelegd omdat:
1)    de eerste eieren vaak een slechte bevruchting hebben;
2)    minimaal honderd eieren in één batch in de broedmachine worden ingelegd en dit lukt vaak nog niet in januari.

Hen 5 heeft in 2007 in totaal 94 eieren gelegd. Van de 79 eieren die de broedmachine in zijn gegaan, zijn er 54 kuikens uitgekomen. Dit geeft voor deze hen een rendement van zeventig procent. Hen 5 is op ons bedrijf een top-hen!

Productieverloop hen 5 per jaar

Productie van de afgelopen 5 jaar

Productieverloop

Uit de onderstaande grafiek is te zien wat op ons bedrijf het productieverloop door het gehele seizoen is. Duidelijk komt naar voren dat de vogels een legseizoen hebben en dat er circa twaalf weken per jaar bijna geen eieren worden gelegd. Ook is te zien dat het legseizoen abrupt stopt. Dit komt omdat de dagen korter worden. De vogels worden namelijk sterk beïnvloed door de daglengte.

Met behulp van echoscopie is op ons bedrijf gebleken dat de vogels nog genoeg grote follikels in zich hadden. Door gebrek aan licht vindt er geen eisprong meer plaats en regenereerden de follikels.

Door bijvoorbeeld in week 36 met kunstmatig licht de dagen langer te maken, zouden er meer en langer eieren gelegd worden. Dit doen wij echter niet, omdat wij vinden dat we de vogels een rustperiode nodig hebben. Zo kunnen ze het volgende seizoen weer goed produceren.